Skip to main content

Video Parlimen: Dasar Amalan Perdagangan Adil

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Saya ucapkan terima kasih atas jawapan yang telah diberi dan kita bernasib baiklah kerana kita ini dapat bersidang dalam di dalam Dewan... Dewan Undangan Negeri Perak bersidang di bawah pokok. [Tepuk][Dewan riuh] Di hadapan beberapa wartawan antarabangsa. Soalan susulan saya…



Video adalah ihsan pihak MPPAS, terima kasih diucapkan.
-Pejabat YB Khalid Samad-

Comments

Popular posts from this blog

Video:The Dawn of A New Malaysia

Video courtesy of IBR Asia Group
-The office of MP for Shah Alam-

Video: Menteri Wilayah Persekutuan Baharu

Video ihsan MalaysiaGazette
-Pejabat YB Khalid Samad-